top of page

Acerca de

Handelsbetingelser og privatlivspolitik

1. GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Pia Felding gør sig gældende pr. 1. juli 2020.

Produkter og tjenester udbydes af:

Pia Felding
Ordrupvej 74A, 2920 Charlottenlund
CVR: 36 36 73 93
Tlf.: 61 30 17 50 / Mail: piafelding@gmail.com

Enhver ydelse fra Pia Felding til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Pia Felding skriftligt har accepteret disse.

Pia Felding forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Pia Felding bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Pia Feldings skøn.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

2. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet eksplicit er nævnt. Du kan betale kontakt eller via bankoverførsel.

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser eller arrangementer. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Digitale produkter kan downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Pia Felding kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.

3. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Pia Felding.

Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Pia Felding. Selvom materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Pia Felding intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Pia Felding er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmaterialet. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.

4. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Digitale produkter

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder indtil tidspunktet, hvor download af produktet begyndes.

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter. Afbestilling af kurser, workshops, uddannelser og events skal ske skriftligt på mail til piafelding@gmail.com eller nedenstående adresse.

Tilmelding til events er bindende, og der skal betales fuld pris, selvom Kunden bliver forhindret i at deltage.

Afbestilling af en behandling kan ske indtil 24 timer inden behandlingen påbegyndes. Ved afbestilling senere end 24 timer før behandlingen påbegyndes, gives ingen refusion.  

Fysiske produkter

Bøger og andre fysiske produkter kan returneres og ombyttes, hvis produktet er blevet leveret i beskadiget / ikke komplet stand uden beregning for gentagen levering. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb, dvs. bøger og andre fysiske produkter, og Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at som udgangspunkt kan Kunden få varen repareret, ombyttet, pengene til- bage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved varen er opdaget. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Alle henvendelser vedrørende returret, ombytning eller refusion bedes rettet til:

Pia Felding
Ordrupvej 74A, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 61 30 17 50 / Mail: piafelding@gmail.com

5. DATABEHANDLING

Pia Felding foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere varen til Kunden.

Personoplysninger registreres hos www.piafelding.dk og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Direktøren for www.piafelding.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige er Pia Felding. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.piafelding.dk vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos www.piafelding.dk har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden.

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til www.piafelding.dk via e-mail til piafelding@gmail.com

Cookies

www.piafelding.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser.

Logstatistik

Pia Felding bruger en logstatistik på www.piafelding.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor og hvornår websitet forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at www.piafelding.dk

6. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Pia Felding på tidspunktet for salg af pågældende behandling, event eller kursus.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

Pia Felding kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.

bottom of page